18 mail 2020 tuli välja Integriti uus versioon: v.20. Kuigi tarkvara sisuline pool oluliselt ei muutunud, on toimunud suur muutus litsentsides.